W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Kredyt EKO-DACH

logo_lubelskie.jpg

Przeznaczenie kredytu to: wymiana dachu po usunięciu azbestu na budynkach i budowlach: mieszkalnych, altankach, domkach letniskowych, budynkach gospodarczych oraz  remont lub modernizacja tych budynków.

Kredyt EKO-DACH cechuje:
-atrakcyjne preferencyjne oprocentowanie liczone jako suma stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 4,5 p.p.
-niska prowizja - 1% od kwoty udzielonego kredytu
-okres kredytowania do 120 miesięcy

Ważne:
- kwota kredytu nie może przekraczać 100% wydatków inwestycyjnych określonych w kosztorysie inwestycyjnym,
- kredyt wypłacany jest w formie gotówkowej (do 50%) lub bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek wykonawcy/sprzedawcy, na podstawie dyspozycji płatniczych i faktur przedłożonych przez Kredytobiorcę.
- w przypadku, gdy kredyt jest wypłacany gotówkowo lub na rachunek Kredytobiorcy – rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur/dokumentów lub inspekcji bezpośredniej pracowników Placówki Banku.
- połowę kredytu należy przeznaczyć na wydatki związane z wymianą dachu a pozostałą cześć można przeznaczyć na cele związane z nieruchomością na której wymienia się dach,
- zabezpieczenie kredytu ustalane indywidualnie w zależności od ponoszonego ryzyka kredytowego – obligatoryjne: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

logo_swiss_contribution.jpg

Przykład reprezentatywny:

Kredyt EKODACH

1) Kwota kredytu: 20 000,00 PLN
2) Okres kredytowania w miesiącach: 36
3) Oprocentowanie kredytu: zmienne liczone jako suma stawki WIBOR 3M + 4,5 p.p. tj. 7,24%**
4) Opłata przygotowawcza: 0,1% min. 25 zł* tj. 25,00 PLN
5) Prowizja za udzielenie kredytu: 1% min. 100 zł tj 200,00 PLN
6) Obowiązkowe ubezpieczenie: nie
7) Całkowita kwota odsetek: 2 286,49 PLN
8) Całkowity koszt kredytu (opłaty+prowizje+odsetki): 2 486,49 PLN
9) Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu + całkowity koszt kredytu): 22 486,49 PLN
10)RRSO: 8,22%
11)Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa: 708,86 PLN
12)Rodzaj harmonogramu: malejące raty kapitałowo-odsetkowe

*prowizja za rozpatrzenie wniosku (opłata przygotowawcza) pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu przez Klienta. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu
**oprocentowanie wg stawki WIBOR 3M wynoszącej 2,74 % aktualne na dzień 12-08-2013 roku.