W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z informacjami o Cookies. zamknij

Komunikaty

... zobacz inne

Kredyt dla Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Korzyści

  Korzystając z naszej oferty na miarę, masz same korzyści! Sprawdź również zakładkę SZCZEGÓŁY.

 • Szczegóły

  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

  Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków: refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt; poniesione wydatki są udokumentowane; zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.
  Dopuszcza się możliwość udzielenia przez Bank kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w innym banku. Warunkiem udzielania kredytu jest to, że przedmiotem kredytu nie był zakup nieruchomości, kredyt nie jest restrukturyzowany i nie posiada zadłużenia przeterminowanego. Refinansowanie lub przejęcie ryzyka kredytowego od innego banku wymaga wyjaśnienia przyczyn zmiany banku.
  Przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.
  Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
  Wymagany minimalny udział środków własnych Wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym jest różny dla dokonanej oceny zdolności kredytowej i wynosi:
  1) dla kredytu do 200.000 PLN: od 0% do 10%;
  2) dla kredytu powyżej 200.000 PLN: od 10% do 20%.
  Minimalna kwota kredytu wynosi 50.000 PLN.
  Bank udziela kredytów w złotych polskich.
  W przypadku kredytów, co do których wymagane jest wniesienie wkładu własnego, udokumentowanie wniesienia udziału własnego przez Wnioskodawcę musi nastąpić przed uruchomieniem kredytu.
  Udział własny Wnioskodawcy w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowić mogą: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, w tym środki pieniężne zgromadzone w ramach funduszu remontowego (niepochodzące z kredytów, pożyczek i innych zobowiązań); udokumentowane nabycie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia; udokumentowane zakupione materiały i urządzenia; poniesione nakłady inwestycyjne wykonane systemem gospodarczym, udokumentowane wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę, rachunkami, wyceną rzeczoznawcy lub kosztorysem powykonawczym.
  W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), kredytem finansowana jest wartość projektu netto.
  W przypadku, gdy inwestycja dotyczy nabycia środka trwałego, od którego, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nie przysługuje zwrot tego podatku, kredytem może być finansowana wartość brutto.

 • Kontakt